Tjenester

Veibygging

Vi utfører bygging av nye veier, helt fra enkle gangveier til større skogsbilveier, I tillegg oppruster og vedlikeholder vi eksisterende veianlegg i varierende omfang og størrelse. Vi holder til i Orkland men har virksomhetsområdet i (Orkdal, Snillfjord, Meldal og Agdenes), Skaun, Hitra, Heim, Melhus og Trondheim.

Masseforflytting

Masseforflytning er en sentral del av vår virksomhet, og med vår moderne maskinpark løser vi oppdraget uansett størrelse. Vi har gravemaskiner til opplasting og lastebiler for frakting av masser. Vi utfører oppdrag i hele Trøndelag. Ta kontakt i dag for en hyggelig prat og uforpliktende tilbud.

Sprenging, knusing og Riving

Med våre samarbeidsbedrifter utføres boring, sprenging og knusing av fjell.
Maskinparken innen fagfeltene består blant annet av borerigg/boreapplikasjon og knuseverk. Riving av bygninger er også et av våre arbeidsområder. Riving skjer stort sett som en del av andre prosjekter, men vi tar også på oss enkeltstående rivningsoppdrag.

Anleggsgartner

Gartnerarbeid er en viktig del av et ferdigstilt prosjekt. Gartnerarbeid består av bl.a. grøntanlegg inkl. beplantning, kantstein, belegningsstein samt bruk av naturstein. Det utføres gartnerarbeid på stort sett alle våre prosjekter, men vi tar også på oss denne typen arbeid for privatpersoner, eks. gårdsplass / hageanlegg.

Vann og avløp

Vi har rørlegger med ADK 1 og stor kompetanse innenfor bygging og vedlikehold av ledningsanlegg. Vi utfører prosjekter innen vann- og avløpsanlegg med ulik størrelse og kompleksitet. Disse prosjektene kommer gjerne som enkeltstående oppdrag i offentlig regi og industri, men vi tar også på oss denne typen arbeid for privatpersoner og borettslag.

Energi

Vi tar på oss oppdrag innenfor energibransjen, alt fra små kabelgrøfter til grunnarbeid på store kraftlinjer. Vi er også medvirkende på nærliggende vindkraftprosjekter som Geitfjellet.