Pågående prosjekter

Rislia Boligfelt

Kunde: Rislia Utvikling AS
Sted: Rislia, Fannrem

Utbygging av tomteområdet med 96 boenheter på Fannrem.
Vei, vann og avløp inn til hver tomt. Anlegget leveres med asfaltering og gatebelysning.

Utførelse av grunn- og utomhusarbeider – 44 boenheter

Kunde: OBOS Block Watne
Sted: Frishåggån, Fannrem

Opparbeidelse av tomteområde, VA/grunnarbeid, vei, klargjøring for asfalt, kantstein setting og gressarmering, fletteverksgjerde og støttemurer. I tillegg skal det etableres lekeområder med apparater samt felles postkassestativ.

Tidligere prosjekter

ProsjektKundeStedBeskrivelseTidsrom
Bygging av avskjærede grøfter - fase 2Direktoratet for mineralforvaltningLøkken VerkLegging av 300m 630mm PE rør, 60m 800mm PE rør og 80m 200m drensledning. Graving av 500m grøft.Aug 2017 - Des 2017
Tildekking av magnetippen - fase 2Direktoratet for mineralforvaltningLøkken VerkErosjonssikring og tildekking av "velt"Okt 2018 - Des 2018
Hyttevei for Bjørkhaug VelforeningBjørkhaugen1,2 km med ny vei klasse 4 - stikkveier til hytterJun 2018 - Sept 2018
Krokstadøra VA-rehabiliteringSnillfjord kommuneKrokstadøraUtskiftning av VA med kummer, hovedtrase og stikkJan 2018 - Juli 2018
Krokstadøra VA-rehabiliteringSnillfjord kommuneKrokstadøraTilleggsjobberJuli 2018 -
Pumpeledning KrokstadøraBertelsen og Garpestad (Snillfjord kommune)Krokstadøra800m med 160mm, 800m 90mm PE-ledning og en pumpestasjonApr 2018 - Sept 2018
420KV-ledning Snilldal - SurnadalDalekovod NUF (Statnett)Snilldal - SurnadalFundamentgraving høyspentmaster, riggplasser, veier og servicetjenesterJun 2017 - Mai 2018
Omlegging VA i Aunlia / Vannlekkasje KrokstadøraSnillfjord kommuneKrokstaddøraOmlegging 160mm kloakk / overvann og 75mm PE vann. Diverse VA arbeid i forbindelse med vannlekkasje på KrokstadøraSept 2017
Kloakk PrestmovegenOrkdal kommune / privat anleggFannrem330m med 160 kloakk fra privat anlegg til kommunal påkoblingMars 2017 - April 2017
Snillfjord OmsorgssenterSnillfjord kommuneKrokstadøra kommuneOmmlegging av VA og strøm ink. ny trafo, opparbeidelse av ny parkeringsplass på 600m2,
Riving av eksisterende påbygg og grunnarbeidet til nytt tilbygg på 1000m2
2019-2020
Utbygging Infrastruktur Øvre FjellhaugveienDafro ASBørsaUtbygging av tomteområdet med 14 eneboligtomter i børsa. Entreprisen omfatter omlegging av 200PE hovedvannledning, trykkøkningsstasjon, utsprenging og håndtering av ca. 5000m3 fjell. Vei, vann og avløp inn til hver tomt. Anlegget leveres med kantstein, asfaltering og gatebelysning.2020
Grunnarbeid og utomhusarbeid til nytt byggFjøssystemer ASLaksøra, OrkangerOppfylling av tomt, VA/grunnarbeid for bygg på 1250 m2, riving av eksisterende bygg samt utomhusarbeid.
Planting av trær, opparbeidelse av plen, flaggstenger med fundament, kantstein osv. Klargjøring for asfalt 4900 m2.
2020-2021